Paineilmalaitteiden huolto- ja turvallisuusohjeet

Kuvassa on kaksi samanlaista pulloa, joista toinen on rikki.

Kuvassa on kaksi samanlaista pulloa, joista toinen on rikki.

1 Johdanto

Seuraavissa ohjeissa perehdytään HPA-laitteiden täyttämiseen, huoltamiseen ja käyttämiseen turvallisesti. Vaikka paineilma on turvallinen voimanlähde, voi paineilmalaitteiden varomaton käsittely aiheuttaa vakaviakin tapaturmia. Näiden ohjeiden avulla paineilmalaitteiden huoltaminen on turvallista ja lähes meditatiivista.

Ennen kaikkea lue kaikkien oman laitekokoonpanosi laitteiden käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

HUOM! Tradesoft ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen varomattomasta tai ohjeiden vastaisesta käytöstä. Käytä aina ohjeissa mainittuja suojavarusteita!

2 Yleiset varomääräykset

Asento, lepo, asento, lipas, lakki, lepo! Kerrataan yleiset varomääräykset:

 1. Korkeapaineistettu ilma voi olla väärin käytettynä hengenvaarallista. Älä käytä pulloa muuhun kuin airsoft (tai paintball) käyttöön.
 2. Älä koskaan laita paineilmalaitteeseen mitään nestemäistä tai suihkutettavaa öljyä. Öljy voi paineistettuna räjähtää.
 3. Varmista, ettei paineilmalaitteeseen pääse likaa, öljyä tai vettä. Regulaattorin kyljessä sijaitseva täyttönippa on hyvä suojata siihen suunnitellulla suojakorkilla. 99 prosenttia vikatapauksista aiheutuu lian tai kosteuden pääsystä regulaattoriin joko vierasesineinä tai likaisena ilmana täyttönipan kautta.
 4. Käytä vain oikeaa tarkoitusta varten valmistettuja varaosia, esimerkiksi liian paksun varolevyn asentaminen saattaa olla hengenvaarallista. Mikäli pullosta puhkeaa 1.8K varolevy, johtuu se useimmiten jumittuneesta regulaattorin männästä (iso messinkinen osa regulaattorin sisällä).
 5. Pullon sisällä oleva paine laskee jäähtyessään ja kasvaa lämmetessä, joten pidä huolta, ettei paineilmapullo (tai mikään muukaan kaasupullo) jää suoraan auringonvaloon tai lämpölähteen lähelle. Kannattaa myös olla tarkkana jos varusteita säilyttää autossa aurinkoisena päivänä. Esimerkiksi kesäkuumalla kauppaan pysähtyessä ei ole ollenkaan huono varotoimi napata pullo mukaan kauppaan, jotta se ei pääse lämpenemään autossa. Sama pätee muuten myös koiriin, Green gas -pulloihin ja CO2-asioihin!
 6. Turvallisuus ei ole näkökulmakysymys tai sidonnainen kiireeseen ja hintaan. Kaikki paineilmalaitteet tulee täyttää vain osaavan henkilön toimesta.
Täyttönippa ja sen suojakorkki.

Täyttönippa ja sen suojakorkki.

3 Paineilmapullojen huoltaminen

Kuten aina paineistettujen säiliöiden kanssa työskennellessä, varmista että pullossa ei ole painetta ennen kuin alat huoltamaan sitä. Se, että painemittari näyttää nollaa, ei välttämättä tarkoita pullon olevan tyhjä. Joskus mittaritaulukko saattaa irrota mittarista ja näyttää väärää lukemaa tai hajonneen mittarin viisari ei liiku lainkaan oli pullossa painetta tai ei. Helppo kotikonsti saada paineet pullosta ulos on painaa regulaattorin pinniä esimerkiksi puisen pöydän kulmaa vasten.

Regulaattorin ”hatun” sivuilta löytyy kaksi kuusiokoloruuvia (tuumakoot), jotka täytyy irrottaa ennen hatun kiertämistä auki. Kierrä hattuosa varovasti auki, mielellään regulaattori alaspäin suunnattuna. Hattuosan mukana irtoaa yleensä pinniventtiilikoneiston lisäksi mäntä ja jousipakka. Pidä huoli, ettei jousipakka mene sekaisin, sillä jouset vaikuttavat regulaattorin toimintaan. Puhdista (esimerkiksi vanupuikolla) syvennys, jossa mäntä liikkuu sekä mäntä ja hattuosa sisältäpäin. Tarkista myös O-renkaiden kunto ja vaihda ne tarvittaessa.

Vuoto regulaattorin hattuosan välistä viittaa regulaattorin männän jommankumman tiivisteen rikkoutumiseen. Regulaattorin/aseen ja pullon liitoskohdan vuoto selittyy taas regulaattorin kärjessä sijaitsevan O-renkaan rikkoutumisella. Tämä on myös yleisin vuoto, mikäli pulloa kierretään usein paineistettuna kiinni ja auki. Paremman kestävyyden takaa uretaaninen O-rengas, joka on kumia (buna) kovempi materiaali.

Kuvassa kynällä osoitettuna regulaattorin pinni, jota painamalla pullon saa tyhjennettyä.

Kuvassa kynällä osoitettuna regulaattorin pinni, jota painamalla pullon saa tyhjennettyä.

4 Paineilmapullojen täyttäminen

 1. Tarkista ilmasylinterin kunto aina ennen täyttöä. Vahingoittunut pullo tulee poistaa käytöstä ja merkitä selvästi vahinkokäytön estämiseksi. Täytettävien komposiittipullojen leimat saavat olla enintään 5 vuotta vanhoja ja metallipullojen 10 vuotta. Varmista, että pullosta löytyy Euroopan standardien mukainen PI-merkintä, pelkällä DOT-merkinnällä varustetut pullot eivät ole laillisia Suomessa. Käytä vain airsoft-/paintball-käyttöön suunniteltuja ja hyväksyttyjä täyttölaitteita. Älä täytä pulloa muuten kuin täyttönipan kautta. Pulloja täyttäessä ja ylipäätänsä paineilman kanssa toimiessa tulee käyttää suojalaseja. Älä koskaan täytä pulloa yli sallitun käyttöpaineen! Useimmiten sallitut käyttöpaineet ovat teräspulloissa 200bar/3000psi ja kevlarpulloissa 300bar/4500psi. Tradesoft suosittelee, ettei pulloja täytetä nopeammin kuin 50psi per sekunti. Varomaton liian nopea täyttö voi vahingoittaa täyttönippaa (paineisku) ja aiheuttaa myös turhaa pullon kuumenemista, joka rasittaa pullon rakennetta sekä johtaa suurempaan lämpöhävikkiin pullon jäähtyessä
 2. Valmistuskuukausi ja PI-merkintä.

  Valmistuskuukausi ja PI-merkintä.

 3. Varmista, että paineilmakompressori josta ilma tulee, on varustettu ilmanpuhdistimella sekä suodattimella, jotka on huollettu/puhdistettu huolto-ohjeiden mukaisesti. Hyvät suodattimet pidentävät kokoonpanosi käyttöikää!
 4. Varmista että regulaattori on pullossa kunnolla kiinni, eikä kierry auki pullon ja regulaattorin juuresta, kun pulloa irrotetaan aseesta/regulaattorista. Paineilmapulloissa on kiinni kierrettynä regulaattori (paineenalennin), joka laskee pullossa sisällä olevan paineen käytettävälle tasolle. Regulaattorin kyljestä löytyy täyttönippa, painemittari ja yleensä 2kpl varoventtiileitä. Kuusiokolokantainen varoventtiili on turvamekanismi, joka on suunniteltu puhkeamaan ongelmatapauksissa, kuten pulloa ylitäytettäessä tai regulaattorin toimintahäiriössä, jolloin ulostulopaine pääsee kasvamaan liian korkeaksi (varoventtiili suojelee HPA-letkua, regulaattoria ja asetta hajoamasta). Varolevyjen kuusiokolokantaan on merkittynä levyn suunniteltu puhkeamispaine (1.8K ja 4.5K (5K) tai 7,5K riippuen onko pullo suunniteltu 200 vai 300 BAR paineelle).
Kuvassa 1.8K varoventtiili.

Kuvassa 1.8K varoventtiili.

Kuvassa 4.5K varoventtiili.

Kuvassa 4.5K varoventtiili.

5 Lopuksi

Artikkeli saattaa tuntua hieman pelottelulta, mutta ei kannata huolestua. Oikein käytettynä ja huollettuna paineilma on turvallinen voimanlähde airsoft-aseelle. Kannattaa olla yhteydessä Tradesoftin henkilökuntaan jos huoltoon ja käyttöön liittyvät asiat askarruttavat.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail