M4

Yleisimpien asemallien purkaminen – Colt-sarja

Esimerkkiase valmiina purettavaksi.

1 Johdanto

Uuden artikkelisarjan tarkoituksena on palata peruasioihin ja havainnollistaa yleisimpien aseiden purkaminen ja kokoaminen. Tässä artikkelissa perehdytään Colt-sarjan aseiden purkamiseen painottaen rataslaatikon purkamista. Huomaathan, että aseissa saattaa olla pieniä malli- ja valmistajakohtaisia eroja. Perusajatus on kuitenkin suurin piirtein kaikissa sama. Autamme mielellämme, jos törmäät asetta purkaessa vaikeuksiin. Yhteydenottolomakkeen löydät artikkelin lopusta.

Esimerkkiaseeksi valikoitui ASG:n lisensoima ja Classic Armyn valmistama M15 Armalite Operator -ase. Kyseinen vekotin on purkamisen osalta hyvin perinteinen Colt-sarjalainen ja siitä ei löydy suuria kummallisuuksia. Tästä syystä se sopiikin hyvin artikkelin esimerkkitapaukseksi. Seuraavaksi käydään läpi aseen purkaminen vaiheittain.

2 Purkaminen

2.1 Kenttäpurku

Kaikki purkaminen tulee aloittaa siitä, että lipas ja akku irrotetaan aseesta ja varmistetaan, että aseessa ei ole kuulia. Irrota aseen ylä- ja alarunko toisistaan irrottamalla rungon lukitsintappi lipaskuilun etureunasta. Joissain malleissa tappi on varmistettu ruuvilla, useimmissa se vain painetaan ulos. Jos ase on johdotettu eteen, on johdot ujutettava niille varatusta kolosta läpi jotta rungot saa erotettua toisistaan. Jos tarvitsee kajota vain hop-up yksikköön ja/tai piippuun, ei asetta tarvitse purkaa tämän enempää. Hop-up yksikkö ja piippu lähtevät tässä vaiheessa ihan vetämällä irti ulkopiipusta/ylärungosta. Vetoperät lähtevät irti siten, että tukin alapuolella sijaitseva lukitustappi vedetään äärimmilleen ulos ja perää vain vedetään taaksepäin kunnes se irtoaa aseesta.

2.2 Rataslaatikon irrottaminen aseesta

Rataslaatikko irtoaa aseesta, kun irrotetaan rungon läpi menevät tapit, bufferiputki (myös peräputki), lippaanvapautin, kahva ja moottori. Lisäksi malleissa, joissa on toimiva lukonvapautin, tarvitsee myös lukonvapautin joskus irrottaa. Useimmissa malleissa bufferiputki irtoaa ruuvaamalla auki sen sisältä löytyvä ruuvi. Ruuvi itsessään pitää paikallaan putken pidätinkappaletta, joka yleensä tulee ruuvin mukana ulos. Joissain malleissa myös itse bufferiputki kiinnittyy alarunkoon kierteillä, jolloin bufferiputkea paikallaan pitävä ruuvit kierretään ensin auki ja sen jälkeen bufferiputki itsessään kierretään irti alarungosta. Lonexin normaaleissa M4-sarjalaisissa, joissa ei ole pikajousenvaihtoa, tulee ensin kiristysholkki (castle nut) kiertää auki, jonka jälkeen bufferiputki kierretään irti. Tämä voi olla tarpeellista myös muiden valmistajien aseissa. Kiristysholkin avaaminen ainakin helpottaa purkamista. Jos aseessa on mosfet-yksikkö bufferiputken sisällä, kannattaa se irrottaa purkamisen helpottamiseksi ensimmäisenä.

Irrota kahva ja moottori aseesta ruuvaamalla auki kahvan pohjalevyä paikallaan pitävät ruuvit, irrottamalla johdot moottorista ja vetämällä moottori ulos kahvasta. Ruuvaa sen jälkeen irti moottorin alta kahvan pohjalta löytyvät ruuvit. Kun viimeiset ruuvit ovat irti, lähtee kahva ihan vetämällä ulos.

Seuraavaksi irrotetaan lippaanvapautin ja runkotappi sekä rungon lukitsintappi. Jos lukonvapautin tarvitsee myös irrottaa, se kannattaa tehdä samassa työvaiheessa. Lippaanvapautin irtoaa ruuvaamalla auki kiinni pitävä ruuvi, joka löytyy toiselta puolelta asetta lippaanvapauttimen painikkeesta. Tämän jälkeen lippaanvapautin vain vedetään irti. Joissain malleissa, kuten VFC:n aseissa, lippaanvapautin ja painike on varustettu jo itsessään kierteillä, jolloin irrottaminen tapahtuu siten, että painike painetaan niin sisään kuin se vain menee ja lippaanvapautin pyöritetään irti painikkeesta. Painikkeen alla on jousi, jota ei kannata avaamisen yhteydessä hukata!

Nyt on runkotapin ja lukitsintapin vuoro. Joskus tapeissa saattaa olla ruuvit tai ne saattavat olla sellaiset, että ne irtoavat vain toiselta puolelta painettaessa. Varovainen naputtelu kumivasaran ja tuurnan tai esimerkiksi pienikärkiksen ruuvimeisselin kanssa auttaa määrittämään oikean suunnan.

Runkotappi ja lukitsintappi irrotettuna. Oikealla puolella lukitsintappi, vasemmalla runkotappi. Tyhjät aukot tulenvalitsimen molemmin puolin ovat tappien alkuperäiset paikat.

Itse rataslaatikko irtoaa aseesta, kun tulenvalitsin asetetaan noin 45 asteen kulmaan varmistetun ja kertatulen väliin. Kun tulenvalitsin on oikeassa asennossa, rataslaatikko ujutetaan alarungosta irti. Tulenvalitsimen asennon kanssa ei tarvitse olla mitenkään mahdottoman tarkka. Tämä työvaihe saattaa vaatia hieman voimaa, sillä sovitus on usein todella tiukka! Kannattaa olla tarkkana, että mitään ei jää väliin ja ota osumaa.

Tulenvalitsimen oikea asento rataslaatikkoa irrotettaessa.

 

2.3 rataslaatikon avaaminen

Tässä vaiheessa pureudutaan kiinni ns. kaikkein pyhimpään, eli rataslaatikkoon. Rataslaatikkoa avatessa kannattaa muistaa, että sisällä on paljon jännittyneitä jousia. Pahimmassa tapauksessa mäntä on jopa jäänyt vireeseen. Rataslaatikon voi avata esimerkiksi muovipussin sisällä jos pelkää, että osat lentelevät pois paikoiltaan ja katoavat. Ennen laatikon avaamista kannattaa poistaa se vireestä vetämällä jollain sopivan kokoisella koukulla ratashaasta samasta aukosta, josta moottorin ratas kurkottaa laatikon sisälle. Jos rataslaatikossasi on pikajousenvaihto, kannattaa sitä käyttää hyödyksi ja ottaa jousi ja jousenohjain ulos ennen laatikon avaamista. Esimerkkiaseemme on varustettu pikajousenvaihdolla, mutta avasimme laatikon perinteiseen malliin, jotta laatikon avaamisen perustoimenpiteet on helpompi demonstroida. Homma alkaa kiertämällä auki rataslaatikon puolikkaita yhdessä pitävät ruuvit. Kun ruuvit on avattu, kannattaa rataslaatikon takaosasta työntää jousenohjaimen sisään joku työkalu, jotta jousi ja jousenohjain eivät pääse vapaasti lentämään ulos.

Ensimmäisenä rataslaatikosta otetaan pois jousi ja jousenohjain, jotka lähtevät vain vetämällä niitä taaksepäin. Seuraavaksi sylinterikokonaisuus, sylinteri, sylinterinpää, mäntä, männänpää, suutin ja suutinlevy otetaan pois. Sylinterikokonaisuus nostetaan ulos laatikosta kunhan ensin suutinlevyn jousi vapautetaan. Jousi on kiinni rataslaatikossa sille varatussa tapissa ja suutinlevyn koukussa. Jousen vapauttaminen kummasta tahansa päästä riittää.

Suutinlevyn jousi vapautettuna rataslaatikon tapista. Sylinterikokonaisuuden voi nyt nostaa ulos laatikosta.

Seuraavaksi on aika käydä rattaiden ja ratashaan kimppuun. Ratashakaa oikeassa asennossa pitää jousi, joka on syytä pitää tallessa. Ratashaka ujutetaan pois paikoiltaan, minkä jälkeen rattaat voi nostaa pois laatikosta. Rattaiden akseleissa on prikkoja, eli shimmejä, jotka kannattaa pitää paikallaan rattaiden oikeilla puolilla. Oikein shimmitettynä (=oikea määrä prikkoja oikeilla puolilla) ase toimii oikein ja pitkä elinikä on taattu!

Rattaiden jälkeen vuorossa on liipaisinkoneisto. Ensimmäisenä irrotetaan liipaisin, sitten mekaaninen varmistin, itse liipaisinkoneisto johtoineen ja lopulta katkaisinvipu sekä vaihdinlevy.

Viimeisenä työvaiheena on katkaisinvivun ja vaihdinlevyn irrottaminen. Ensin katkaisinvivun ja vaihdinlevyn välistä otetaan jousi pois, minkä jälkeen katkaisinvipua paikallaan pitävä ruuvi ruuvataan auki ja katkaisinvipu irrotetaan. Lopuksi vaihdinlevy liu’utetaan pois.

Onneksi olkoon! Olet nyt purkanut aseesi. Halutessasi voit vielä esimerkiksi irrottaa laakerit painamalla niitä sisäänpäin ulkopuolelta. Rataslaatikko kannattaa aina purkamisen yhteydessä puhdistaa vanhoista rasvoista ja rasvata uudelleen, varsinkin jos edellisestä purkamiskerrasta on jo aikaa. Jos aseeseen ei ole vielä tehty kummoisempia toimintaa ja luotettavuutta parantavia virityksiä, niin kannattaa tutustua seuraaviin artikkeleihin:

Vahvistusvillauksien tekeminen

Kohtauskulman säätäminen

MOSFET

3 Kokoaminen

Aseen kasaaminen on monesti vaikeampi prosessi kuin purkaminen. Kokoamiseen kannattaakin käyttää aikaa, että kaikki varmasti menee oikealle paikalleen ja rataslaatikko toimii luotettavasti. Erityisesti juurikin rataslaatikon kokoamiseen kannattaa käyttää aikaa. Käytännössä kokoamisessa tehdään äskeiset työvaiheet takaperin, mutta käydään seuraavaksi kokoaminen kuitenkin ihan vaikka varmuudeksi läpi.

3.1 Rataslaatikon kokoaminen

Rataslaatikkoa kootessa kannattaa ensin hieman sovitella osia sisään ennenkuin kiristää ne paikalleen. Osat kannattaa myöskin rasvata: rattaat (myös moottorin ratas!) ja männän hampaat teflon-rasvalla sekä männänpään tiivisteet, sylinterinpään tiivisteet ja suuttimen o-rengas silikonirasvalla. Jos tuntuu, että suutin ei liiku kunnolla voi sen ja sylinterinpään putken rasvaamisen sijaan öljytä silikoniöljyllä. Rasvaa riittää ihan ohut kerros, sillä möykyt keräävät vain itseensä likaa ja haittaavat koneiston toimintaa. Kuvat kokoamisesta on otettu asetta purkaessa, joten rasvaa on niissä valmistajan jäljiltä reilun puoleisesti.

Kokoaminen alkaa katkaisinvivun ja vaihdinlevyn kiinnittämisellä. Ensin laitetaan vaihdinlevy paikoilleen liu’uttamalla, sitten ruuvataan katkaisinvipu takaisin koloonsa ja lopuksi laitetaan katkaisinvivun jousi paikalleen.

Nyt on aika asentaa liipaisinkoneisto takaisin paikalleen. Liipaisinkoneistoa voi jo tässä vaiheessa hieman kokeilla ja varmistaa, että liipaisin ja liipaisinkelkka liikkuu oikein.

Itse liipaisinta asentaessa tulee katsoa, että johdot menevät liipaisimen alta siten, jotta liipaisin liikkuu vapaasti. Liipaisimen jousi kannattaa laittaa paikalleen vasta aivan lopussa, sillä jousi usein kampeaa liipaisinta kokoajan pois paikoiltaan. Erityisesti moottorin akselin kohdalla johdot tulee asettaa tarkasti, jotta ne eivät ottaisi kiinni akseliin tai moottorin rattaaseen koneiston pyöriessä. Johdoille voi kovertaa pienen uran esimerkiksi Dremelillä, jotta niillä olisi enemmän tilaa kulkea vapaasti. Ongelman voi myös korjata käyttämällä ohuempaa johtoa. Johtojen asetteluun kannattaa käyttää aikaa, sillä huonosti asetetut johdot voivat aiheuttaa monenlaisia ongelmia.

Liipaisimen oikea asento rataslaatikossa.

 

Rattaita ja ratashakaa asentaessa kannattaa tarkistaa rattaiden shimmitys, eli prikkojen käyttö. Nyrkkisääntönä rattaiden kuuluu istua sen verran tiukasti, että ne eivät pääse heilumaan, mutta pyörivät esteettä. Lisätietoja shimmittämisestä saa aiheelle omistetusta artikkelista!

Rattaat ja ratashaka paikallaan. Ratashaan jousi tulee asettaa siten, että se painaa hakaa kartioratasta vasten. Kuvassa myös asennusvalmis sylinterikokonaisuus.

Sylinterikokonaisuus kannattaa kasata ensin ja testata sen tiiveys ennen asennusta. Tiiveyttä voi testata siten, että asettaa sylinterinpään sylinterin sisälle, peittää sen pään sormella ja yrittää työntää mäntää männänpäineen toisesta päästä sisään. Jos kokonaisuus on tiivis kuuluisi mäntää työntäessä tuntua selvää painetta. Myös suuttimen voi asettaa paikalleen ja kokeilla tiiveyttä samalla konstilla. Jos tiiveys on huono, voi sylinterin ja sylinterinpään tiiveyttä parantaa laittamalla sylinterinpään o-renkaiden alle kierroksen tai pari teflon-teippiä. Suuttimen ilmatiiveyttä voi parantaa laittamalla väliin silikonirasvaa tai sitten vaihtamalla suutin o-renkaalliseen malliin.

Sylinterikokonaisuus nostetaan laatikon sisään. Tässä kohtaa tulee olla huolellinen, että sylinteri asettuu sille varattuun koloon ja että rataslaatikon tapit asettuvat sylinterinpään aukkoihin. Myöskin mäntä asettuu joskus huonosti kiskoilleen, joten kannattaa senkin kanssa olla tarkkana. Kun sylinterikokonaisuus on laatikossa laitetaan suutinlevyn jousi paikalleen. Sen voi laittaa toisesta päästä kiinni jo ennen sylinterikokonaisuuden rataslaatikkoon laittamista.

Sylinterikokonaisuus paikallaan jousineen.

 

Seuraavaksi joko asetetaan jousi ja jousenohjain rataslaatikkoon, tai aseissa joissa on pikajousenvaihto, voidaan rataslaatikon kuoret jo sulkea ja ruuvata paikalleen. Hiukan samaan tapaan kuin laatikkoa purkaessa voi jousen ja jousenohjaimen avustaa työkalulla paikalleen. Kun jousenohjain on kolossaan, voi sitä pitää toisella kädellä paikallaan sen aikaa kunnes saa rataslaatikon toisen puoliskon asetettua paikalleen. Muista laittaa liipaisimen jousi paikalleen enne puoliskojen sulkemista, jos et sitä jo tehnyt.

3.2 Aseen kokoaminen

Rataslaatikkoa yhdistettäessä on oltava varovainen, että johdot eivät jää mistään kohtaa puristuksiin. Puristus vaikuttaa virrankulkuun ja voi vaurioittaa johtoja aiheuttaen pahimassa tapauksessa oikosulun. Tulenvalitsin kannattaa taas laittaa 45-asteen kulmaan varmistetun ja kertatulen väliin. Tulenvalitsimen oikea asento asennettaessa saattaa riippua kuitenkin valmistajasta, joten jos tuntuu että rataslaatikko ei mene paikalleen, kannattaa käännellä tulenvalitsinta eri asentoihin.

Rataslaatikko valmiiksi asemoituna alarunkoon sovittamista varten. Huomaa tulenvalitsimen asento ja johtojen asettelu.

Alarungon ja rataslaatikon sovittamiselle ei ole yhtä tapaa. Oikea asento ja liike löytyy parhaiten kokeilemalla. Yleensä laatikko sujahtaa parhaiten paikalleen kun etu- tai takaosa laitetaan ensin paikalleen. Varsinkin takaosa pitää usein laittaa pientä voimaa käyttäen kohdilleen. Kun rataslaatikko on paikallaan, laitetaan runkotappi, lukitsintappi ja lippaanvapautin ensin paikalleen. Jos pistoolikahvan kiinnittää ensin, saattaa se kiristää rataslaatikon huonoon asentoon.

Runkotappi ja lukitsintappi irrotettuna. Tyhjät aukot tulenvalitsimen molemmin puolin ovat tappien alkuperäiset paikat.

Pistoolikahvaa asetettaessa kannattaa ensin asettaa pitkillä pihdeillä tai pinseteillä ruuvit valmiiksi koloihinsa ja sen jälkeen siirtää kahva paikalleen pitäen sitä kokoajan ylösalaisin. Ennen kahvan paikalleen asettamista tulee virtajohdot viedä läpi niille varatuista koloista. Jos johdot ovat kovin kiemuraiset saattavat ne helposti jäädä puristuksiin kahvan ja rataslaatikon väliin. Tämä on helppo välttää, kun vetää johtoja ulospäin kahvaa asetettaessa. Moottoria kahvaan asennettaessa kannattaa katsoa tarkkaan, että johdot eivät jää puristuksiin, moottori liikkuu jousen varassa vapaasti ja että johdot tulevat moottorin takapuolelta navoille. Joissain kahvoissa, joissa on erilainen kulma, voi johdot joutua asettelemaan eri tavalla, jotta moottorin rattaan ja kartiorattaan välinen kulma olisi oikea. Moottorin asentamisen viimeistelee pohjalevyn asettaminen paikalleen. Pohjalevyä asentaessa tulee olla tarkkana, että johdot eivät taas kerran jää puristuksiin tai että pohjalevy ei irroita liittimiä moottorista.

Nyt kun kahva on paikoillaan pohjalevyineen on aika kiinnittää bufferiputki. Johdot kannattaa ensin vetää läpi putkesta ja sen jälkeen vasta asettaa pidätinkappale ja ruuvi putkeen. Myöskin bufferiputken ja alarungon väliin tuleva rungon takalevy (end plate) kannattaa asemoida tässä vaiheessa. Lopuksi kiinnitys varmistetaan kiertämällä bufferiputken kiristysholkki kireäksi. Perän voi tässä vaiheessa laittaa jo paikalleen. Perä menee paikalleen, kun lukitustappi vedetään ulos äärimmilleen ja perä sujautetaan bufferiputken päälle.

Enää ei tarvitse kuin yhdistää ylä- ja alarungot toisiinsa. Muista laittaa piippu ja hop-up yksikkö ylärunkoon ennen yhdistämistä! Jos ase on johdotettu eteen, tulee tässä vaiheessa viedä johdot etutukin puolelle hoppiyksikön edestä alapuolelta löytyvän kolon kautta. Johtojen asetteluun kannattaa hieman paneutua, jotta ne eivät jää puristuksiin tai paina hoppiyksikköä.

Ylä – ja alarungon sovittaminen yhteen. Mäntä on taka-asennossa, sillä jousi ja jousenohjain eivät ole paikallaan.

 

Ase on nyt kasattu ja voit siirtyä takaisin pelikentille!

4 Loppusanat

Aseiden purkaminen ja kasaaminen voi vielä tässä vaiheessa tuntua hankalalta, jos perehdyit aseen purkamiseen ensimmäistä kertaa ja et ole vielä kertaakaan tällaista operaatiota suorittanut. Kun homman tekee rauhassa ja ohjeita seuraten, muuttuu purkaminen nopeasti rutiiniksi. Säännöllisen epäsäännöllinen aseen purkaminen on hyödyllistä, sillä voit aina tarkistaa osien kunnon ja vaihtaa tarvittaessa pahasti kuluneet osat uusiin ennen niiden lopullista hajoamista. Erityisesti rataslaatikon sisuskalujen tapauksessa yhden osan hajoaminen saattaa aiheuttaa ketjureaktion, jonka seurauksena muitakin osia saattaa hajota. Osat myöskin pysyvät paremmassa kunnossa kun vanhat rasvat puhdistetaan pois ja vaihdetaan uusiin.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Specna Arms M4 KeyMod 14″ Silver SAEC™ (SA-B14-V2)

Specna Arms M4 KeyMod 14" Silver SAEC™

Specna Arms M4 KeyMod 14″ Silver SAEC™

1 Johdanto

Specna Arms on markkinoillamme suht uusi valmistaja M4 malleillaan. Tehdas toi jo aikaisemmin mallejaan E&C (East & Crane) nimellä mutta johtuen markkinoinnin puutteesta jäivät kyseiset aseet hieman unholaan. Pari vuotta takaperin puolalainen tukkuri kuitenkin otti valmistajan tuotteet haltuunsa, nimesivät ja brändäsivät malliston uusiksi sekä tekivät muutamia mielenkiintoisia uudistuksia euroopan markkinoille.

specna2

2 Specna Arms

Specna Armsit ovat siis sähkökäyttöisiä AEG M4 malleja jotka ovat tarkoitettu keskihintaisiksi vaihtoehdoiksi lajimme harrastajille. Aseet valmistetaan kiinassa mutta ilmeisesti kasataan Hong Kongin puolella kuten moni muukin edullisemman hintaluokan tuotteet.  Mallisto kattaa laajasti M4 tarpeet:  Mk18 mod.1, M4A1, M16, pitempää Keymod mallia jne.

Ominaisuudet ovat melko kattavat ja kilpailevat ainakin paperilla kalliimpien mallien kanssa. Metallirunko puuterimaalauksella, vahvistettu 8 mm. V2 laatikko pikajousenvaihdolla, yksiosainen metallihoppi, lipo-bufferituubi yms. Näistä lisää sitten alempana!

En osaa sanoa onko Specnan aseissa selkeää sukupolvellista määrittelyä kuten esimerkiksi Lonexin pyssyissä. Tuotekehittelyä on kuitenkin tapahtunut ja parannuksia mm. koneistoon on tullut jopa nopealla tahdilla. Hyvänä esimerkkinä uusimpien mallien työkaluton pikajousenvaihto joka on oikeasti nopea ja fiksusti toteutettu. Tämä kulkee nimellä SAEC. Valmistajan aikaisemmissa malleissa on myös ollut mosfet yksiköitä mutta näistä voidaan olla montaa mieltä. Henkilökohtaisesti suosittelen hankkimaan aina laadukkaan valmistajan yksikön, joka on todettu hyväksi.

Aseiden suunnittelussa ja toteutuksessa on viitteitä useamman eri valmistajan / toimittajan osista. Design on osaltaan VFC pohjainen mutta omaa suunnittelua on myös mukana. Oma arvioni on, että aseet tulevat samalta tehtaalta miltä JG Deluxe mallit: sisuskaluista löytyy paljonkin samoja osia!

3 Esittely ja ulko-osat

Tällä kertaa otettiin käsittelyyn pitkä SA-B14 Keymod malli. Aseella on hulppeasti mittaa mutta silti se on mukavan kevyt sekä jämerän oloinen. Ulkopiippu on komeasti matta-hopeaa ja ase mallintaakin enemmän jotain kisa-pyssyä kuin ns. sotapyssyä. DMR-pohjaksi se on aivan erinomainen.

Aseen mukana toimitetaan mukavia lisävarusteita: n. 1J antava M100 jousi, sekä jäykempi M120 jousi (sisällä). Knight’s tyyliset irrotettavat tähtäimet, hicap-lipas, manuaali sekä Tradesoftin testitulokset! Kaikki pyssyt testataan ennen toimittamista, tätä pidän harrastajana erinomaisena asiakaspalveluna.

Runko on jämerä eikä upperin ja lowerin välillä ole klappia kuten kilpailevien kiinapyssyjen malleissa.  Materiaali on ilmeisesti alumiinin ja sinkin seosta, mukavan kevyt mutta myös kestävä. Maalipinta on todella siistiä ja ei aivan pienestä naarmuunnu! Kuten mainittu niin viimeistely on jonkinasteinen puuterimaalaus, siisti ja ajaa asiansa mainiosti. Ei pärjää vertailussa esimerkiksi G&P tai VFC viimeistelylle mutta tässä kohtaa pitää ottaa huomioon tuotteiden hintaluokka ehdottomasti. Pikkukilkkeet ovat terästä tai alumiinia. Lipassalpa on mm. samanlainen kuin G&P aseissa! Rungon merkinnät ovat perinteiset Marine malliset ja valmistajan omat.

Aseen akku menee Crane-tyyliseen perään, johon mahtuu isompikin perhos-mallinen craneakku. Aseen bufferituubi on myös lipo-valmis joten voit huoletta käyttää pieniä tikkuakkuja ja vaihtaa aseen perän mieleiseksesi.

Perässä on myös aseen ehkä hienoin ominaisuus: SAEC Pikajousenvaihto. Homma tapahtuu oikeasti mainostetussa 30-sekuntissa: castle-nut ruuvataan auki, bufferituubia käännetään ja vedetään varovaisesti ulos. Tämän alta paljastuu sormiruuvi joka mahdollistaa pääsyn koneiston sisälle jouseen. Metallinen laakeroitu jousenohjain tulee sormiruuvin kanssa ulos mahdollistaen jousen vaihtamisen. Toista kuvaus päinvastaisessa järjestyksessä ja homma toimii!

4 Sisuskalut

Sisuskalut Specnan aseissa on keskivertoa parempaa muutamilla mainioilla lisäyksillä. Suosittelenkin tekemään aseeseen perusmodaukset mitä nykyään on saatavilla: kohtauskulman säätö, sylinteri-ikkunan kulmien pyöristys, 70D Sorbothane iskunvaimennusmateriaalin lisäys jne. Nämä eivät ole suoraan sanottuna pakollisia ja vakio-pyssyllä pääsee pelaamaan erinomaisesti. Suositukset näistä teen joka tapauksessa ja ne lisäävätkin aseesi käyttöikää huomattavasti.

Shimmitys oli paremmasta päästä mitä kiinavalmisteisissa on ollut mutta taitava kaveri saa tätä aina paranneltua. Rattaat ovat suht pehmeää teräsvalua, osa syy kauniista käyntiäänestä tulee juurikin tästä. Rattaat meshaavat keskenään erinomaisesti.

Knoppitietona samat rattaat löytyvät nykyisistä Areksen aseista. Osa käyttäjistä on käyttänyt tyytyväisenä näitä M130 tasolla mutta oma kokemukseni on, ettei kovin paljoa yli M110 / 1,2J tehotasoja pitkäaikaisesti JA luotettavasti pääse käyttämään. Taustatutkimuksen puolesta porukka on käyttänyt jopa 2J tehoja pitemmän aikaa näillä rattailla, mutta myös samaiset rattaat ovat levähtäneet jo muutaman sadan laukauksen jälkeen vakioteholla ja 11,1V akulla.

Josta tullaankin siihen, että ilman mosfettia ja tuunauksia en näissä aseissa käyttäisi 11,1V akkua. 7,4V ja yli 30A purkuvirralla sijoittuu sopivaan haarukkaan jolloin koneisto ei rasitu liikaa, mutta tulinopeus ja liipaisinviive ovat ihan siedettävällä tasolla. Huhujen mukaan osat olisivat SHS tehtaan valmistamia, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Kyseiset osat ovat samoja mitä löytyy uudemmista JG M4 malleista, mutta ne on värjätty eri värisiksi. Hyviä vakio-osia, mutta eivät pärjää esimerkiksi Lonexin osille.

Kohtauskulma oli ok, mutta sorbothanen kanssa sekin korjautuu hyväksi. Vakiona ilmatiiveys on oikeasti hyvällä tasolla.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että ase on hyvä virityspohja ja siinä on mainiot, kuitenkin kehityskelpoiset vakio-osat.

4.1 Koneisto listana

 • 8 mm. vahvistettu V2 Rataslaatikko SAEC Pikajousenvaihdolla.
 • 8 mm. Teräksiset kuulalaakerit, kuudella kuulalla
 • metallinen laakeroitu jousenohjain
 • täysteräshampainen mäntä, hyvä
 • ventiloitu männänpää laakereilla
 • 18AWG LowRes-johdotukset taakse mini-tamya liittimellä
 • 18:1 teräsrattaat (seos)
 • muovinen suutin ilman o-rengasta
 • muovinen sylinterinpää tasaisella kumipehmusteella
 • teräksinen ratashaka
 • metallinen katkaisinvipu (cut-off)
 • muovinen suutinlevy, jossa mukavan jäykkä palautinjousi (parantaa syöttöä)
 • perus ferriittimoottori

Piippuna toimii perus messinkipiippu, joka on keskivertoa paremmin kiillotettu. Hoppi-ikkuna on mukavan iso, joten esimerkiksi Flat- ja IR-hoppien asennukset onnistuu hyvin ilman muokkauksia. Hoppi-yksikkö on täysmetallinen ja yksiosainen sekä mallintaa systeman alkuperäistä.

Hoppikumista pitää mainita, että ainakaan kyseisessä mallissa ei riittänyt enää paine 0,30 grammaiselle kuulalle, mutta kaikki tuon alle toimi hyvin. Suosittelenkin vaihtamaan kyseisen kumin heti alkuunsa joko Lonexin 50 tai 70 vahvuiseen tai Prometheuksen purppuraan.

5 Testitulokset ja loppusanat

G&G 0,28 g kuulalla tarkkuus oli hyvä ja kantama n. 45 metriä. Testattuna Lonexin kumilla kantama ja tarkkuus kasvoivat huomattavasti ja tehokas kantama oli tässä vaiheessa 55 m tai hieman yli.

Lippaita testatessa havaitsin syöttöhäiriöitä Areksen Amoeba Midcap lippailla. Todennäköisesti hoppiyksikön putki ei yltänyt tarpeeksi alas lippaaseen. Muut yleisesti markkinoilla olevat lippaat toimiva hyvin. Testasin Cyman, Magin, G&G:n ja Magpul PTS lippailla ilman ongelmia.

20160401_173943-01

Yhteenvetona:

Hintalaatusuhteeltaan todella hyvä pidempi coltti. Suorituskyky on parempi kuin edullisemmilla kiinapyssyillä, mutta hiukan toivomisen varaa olisi. Ulkoiset osat taasen ovat nätimmät kuin muilla kilpailijoiden tuotteilla tässä hintahaarukassa.

Suosittelisinkin siis näitä pyssyjä aloittelijoille ja hieman vanhemmalle harrastajille varsinkin virityspohjaksi. Älkää ymmärtäkö väärin, vakiomuodossaankin nämä ovat pelikelpoisia välineitä, mutta potentiaali tulee esiin vasta virittäessä!

Viritykset jotka ainakin tekisin.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail