Moottorin korkeudensäätö

Moottorin korkeuden säätäminen

Kuva on humoristinen näkökulma moottorin korkeuden säätämiseen. Todellisessa proseduurissa työntömittaa ei tarvita.

1 Johdanto

Moottorin korkeuden säätäminen on mukavan yksinkertainen toimenpide, jolla on kuitenkin yllättävän suuri vaikutus aseen toimintaan ja pitkäikäisyyteen. Väärin säädetty moottori kuluttaa enemmän virtaa, koneistoa ja hermoja. Hyvin säädetty moottorin korkeus taasen pidentää aseen käyttöikää, vähentää virrankulutusta ja säästää hermoja, kun korvan juuresta kuuluu rohinan ja vingunnan sijaan eleganttia surinaa. Tässä artikkelissa ensin perehdytään videon kautta moottorin korkeuden säätämiseen Colt- ja AK-sarjan aseissa. Videon jälkeen käydään vielä erikseen läpi kirjallisesti tarvittavat toimenpiteet. Aivan lopuksi on myös kuvat useimpien asemallien moottorin korkeudensäätöruuvin sijainnista.

2 Colt-sarja

Colt-sarjan aseissa säätäminen tapahtuu helposti pistoolikahvan pohjasta. Useimmista yksilöistä löytyy iso, leveä ura lattapäiselle ruuvimeisselille. Moottorin korkeutta säädetään tätä ruuvia kiertämällä. Joissain aseissa, kuten VFC:n HK416 -aseissa, ruuvin päällä on erillinen korkki. Itse ruuvikin voi olla erilainen. Esimerkiksi VFC:n HK416 -aseissa on kuusiokoloruuvi. Kun ruuvi on saatu paikallistettua varmistetaan, että ase on tyhjä ja kiinnitetään aseeseen akku. Ennen ruuvin käsittelyä on hyvä ampua muutama tyhjälaukaus ja kuulostella aseen toimintaa. Jos ääni kuulostaa kovin korkealta ja vinkuvalta on moottori liian kireällä. Jos taas ääni on rohiseva on moottori liian löysällä. Säätäminen on helpointa siten, että ensin kääntää moottorin kireälle ja löysää niin kauan, että ase ei vingu eikä rahina ehdi alkaa.

3 AK-sarja

AK:ssa täytyy ensin irrottaa pistoolikahva, jotta moottorin säätöruuviin pääsee käsiksi. Kahva irtoaa kiertämällä auki sen pohjasta löytyvä ruuvi ja vetämällä kahva irti aseesta ja moottorin häkistä. Säätöruuvi löytyy samojen kierteiden alta kuin mihin pistoolikahva kiinnittyy. Muuten säätäminen on täysin samanlaista kuin kaikissa muissakin aseissa. Ennen ruuvin käsittelyä on hyvä ampua muutama tyhjälaukaus ja kuulostella aseen toimintaa. Jos ääni kuulostaa kovin korkealta ja vinkuvalta on moottori liian kireällä. Jos taas ääni on rohiseva on moottori liian löysällä. Säätäminen on helpointa siten, että ensin kääntää moottorin kireälle ja löysää niin kauan, että ase ei vingu eikä rahina ehdi alkaa.

4 Muut aseet

Kaikkien sähkötoimisten airsoft -aseiden moottorin korkeuden säätäminen tapahtuu samalla tavalla. Oleellista onkin löytää moottorin säätöruuvi jotta siihen pääsee käsiksi. Tässä pieni galleria kuvia avuksi!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Rattaiden kohdistus (shimmitys)

Oikein kohdistetut rattaat pidentävät aseen käyttöikää huomattavasti.

Oikein kohdistetut rattaat pidentävät aseen käyttöikää huomattavasti.

1 Johdanto

Rattaiden kohdistuksen, tuttavallisemmin shimmityksen tarkoituksena on kohdistaa sähkötoimisen airsoft-aseen rattaat niin, että ne pääsevät pyörimään mahdollisimman vapaasti. Oikeanlainen kohdistus vähentää osien kulumista sekä kitkaa ja sitä kautta parantaa akun kestoa sekä tekee käyntiäänestä miellyttävämmän ja hiljaisemman. Huonosti kohdistetut rattaat tekevät käyntiäänestä kovemman ja vinkuvan, ja ne myös kuluttavat rattaiden hampaita enemmän. Tämä saattaa jopa rikkoa rattaat ja laakerit todella nopeasti. Kohdistuksen merkitys korostuu korkeilla tulinopeuksilla ja suurilla tehoilla.

Kohdistus tapahtuu asettamalla rattaiden ja laakerien väliin sopiva määrä prikkoja (aluslevyjä, tuttavallisemmin shimmejä). Ideana on poistaa turha väljyys, maksimoida hampaiden kosketuspinta-ala ja mahdollistaa rattaiden pyöriminen ilman ylimääräistä vastusta. Kohdistus on ensiarvoisen tärkeää tarkastaa ja korjata aina, kun rattaat tai jokin niihin vaikuttava tekijä, kuten laakerit tai moottori vaihdetaan. Myös vakioaseen, varsinkin kiinalaisten toimintaa voi parantaa kohdistamalla rattaat paremmin, sillä kyse on millin kymmenyksistä. Normaalisti tehdasvalmisteisten aseiden toleranssit vaihtelevat sen verran, ettei niiden kohdistus ole koskaan täydellinen.

Tässä ohjeessa käytetään esimerkkinä versio 2 rataslaatikkoa ja M4-sarjalaista, mutta ohjeen avulla minkä tahansa rataslaatikon rattaiden kohdistus onnistuu helposti!

2 Huomioitavaa ennen aloitusta

Rattaiden kohdistus vaatii käyttäjältään kärsivällisyyttä ja sorminäppäryyttä, sillä se vaatii sähköaseen rataslaatikon avaamisen. Onkin suositeltavaa, että käyttäjä tutustuu aseeseen ja sen osiin niin, että hän tietää mihin mikäkin osa kuuluu ennen työn aloittamista. Kun rataslaatikko on tuttu, työ sujuu suhteellisen vaivattomasti ja yksinkertaisesti, mutta varsinkin ensimmäisillä kerroilla on shimmitys huolellisesti tehtynä aikaa vievää.

Rattaiden kohdistus koskee kaikkia aseen rattaita, joita on normaalisti neljä:

  • Moottorin ratas (pinion gear)
  • Kartioratas (bevel gear)
  • Alennusratas (spur gear)
  • Sektoriratas (sector gear)

Rattaiden asentoon ja sijaintiin tärkeimmät vaikuttavat tekijät ovat rattaat itse, laakerit ja rataslaatikon kuoret. Lisäksi myös moottorin kehikko tai versio 2 rataslaatikkoa käyttävien aseiden pistoolikahva ovat vaikuttavia tekijöitä. Onkin syytä muistaa huomioida kaikki moottorin asentoon ja rattaisiin vaikuttavat tekijät , jotta kohdistus onnistuu mahdollisimman hyvin. Huomioimalla kaikki tekijät, on myös helpompi löytää vian lähde ja korjata se, jos sellainen ilmenee.

Myös prikkojen valintaan kannattaa kiinnittää huomiota! Esimerkiksi 8 mm kuulalaakereiden toimintaa voi parantaa huomattavasti käyttämällä ulkohalkaisijaltaan pieniä shimmejä, esimerkiksi G&G:ltä tai Lonexilta. Ne eivät ota laakerien ulkokehään kiinni, jolloin kitka vähenee! Yleensä riittää, että vain uloin prikka on halkaisijaltaan pienempi. Kiinteillä liukulaakereilla ja pienillä kuulalaakereilla tästä ei ole apua.

8mm kuulalaakerit, vasemmalla alhaalla iso prikka, joka ottaa kiinni laakerin ulkokehään. Oikealla  pieni prikka, joka koskee vain laakerin ulkokehään.

Kuva 1 8mm kuulalaakerit, vasemmalla alhaalla iso prikka, joka ottaa kiinni laakerin ulkokehään. Oikealla pieni prikka, joka koskee vain laakerin sisäkehään.

Shimmityksen lisäksi kannattaa harkita myös rataslaatikon uudelleenrasvausta. Rattaiden kohdistus hoituu näppärämmin puhtaiden rattaiden kanssa ja suurin osa rataslaatikon sisäosista on kuitenkin otettava pois tieltä kohdistusta varten!

Prikat ja rasvat Tradesoftin verkkokaupassa.

PSST! Jos sinulla on versio 2 rataslaatikko, kannattaa harkita myös rataslaatikon etupään vahvistusta vahvistusviilauksilla!

3 Rattaiden kohdistus

Kun rataslaatikko on auki ja ylimääräiset rasvat ja osat on poistettu, voidaan shimmitys aloittaa. Helpoin ja tällä hetkellä suosituin tapa on aloittaa rattaiden kohdistus kartio- ja moottorin rattaasta. Se on samalla työn hankalin osuus. Tätä tapaa kutsutaan ”shimmitys bevelin kautta” tai ”bevel gear method” -nimillä.

MoottoriJaBeveli

Kuva 2 Moottorin ja kartiorattaan kohtaus

 

 

3.1 Kartioratas ja moottorin ratas

Tässä vaiheessa tarkoitus on säätää kartiorattaan ja moottorin rattaan asennot niin, että niiden hampaat kohtaavat oikeassa kulmassa, eivätkä ne aiheuta ylimääräistä kitkaa.Tämä on shimmityksen hankalin ja tärkein vaihe. Huono kohdistus kartio- ja moottorin rattaan välillä kuluttaa helposti rattaat käyttökelvottomiksi ja aiheuttaa huomattavaa vinkunaa. Moottorin ja kartiorattaan säätöä voi olla vaikea hahmottaa varsinkin MP5- ja G3-sarjalaisissa, joissa pistoolikahva on osa alarunkoa. Näissä aseissa voidaan käyttää perinteistä M4-pistoolikahvaa rattaiden kohdistusta varten, sillä periaatteessa moottorin kulman kartiorattaan akselin suhteen pitäisi pysyä samana.

Ensimmäiseksi asetetaan kartiorattaan oikealle puolelle prikkoja niin, että se pääsee pyörimään vapaasti, eikä hinkkaa rataslaatikkoa vasten. (Video 1) Useimmiten  0,10 mm prikka riittää.

Video 1 Esimerkki, miten kartioratas pyörii vapaasti kuulalaakerin päällä.

Tämän jälkeen asennetaan pistoolikahva tai moottorikehikko rataslaatikon oikeaan puoleen ja säädetään moottorin korkeus oikeaksi. Kuvassa 2 näkyy, miltä moottorin korkeussäädön pitäisi näyttää.

Kun moottorin korkeus on kunnossa, säädetään kartiorattaan korkeus. Kartiorattaan oikealle puolelle asetetaan prikkoja niin, että sen hampaat kohtaavat mahdollisimman hyvin moottorin rattaan kanssa. Liian korkealle säädettynä hampaan laki ottaa kiinni toisen rattaan uraan ja/tai moottorin ratas painaa kartioratasta väärään asentoon. Molemmissa tapauksissa rattaistoon aiheutuu ylimääräistä kitkaa, joka ilmenee tulinopeuden hidastumisena ja virrankulutuksen lisääntymisenä. Myös käyntiääni kuulostaa vinkuvalta.

Tämän jälkeen asetetaan kartiorattaan vasemmalle puolelle prikkoja niin, ettei ratas pääse heilumaan edestakaisin laakereiden välissä. Turha väljyys joko vähentää hampaiden kosketuspinta-alaa tai päästää rattaat hinkkaamaan toisiaan vasten.

Video 2 Ei-toivottua väljyyttä alennusrattaassa

Sopiva määrä prikkoja voidaan arvioida silmämääräisesti tai sormituntumalla sulkemalla rataslaatikon kuoret. Rataslaatikon kuoret täytyy kiristää kiinni muutamalla ruuvilla, jotta nähdään, pyöriikö ratas oikein, onko siinä väljyyttä, vai onko prikkoja liikaa. Jos kuoria puristetaan yhteen vain sormilla, on vaikea nähdä todellista tilannetta – optimaalinen kohdistus vaikeutuu.

Tarkkaa shimmitystä varten ja työtä nopeuttaakseen, prikkoja voi myös vertailla työntömitalla tai mikrometriruuvilla (Kuvat 6 ja 7). Digitönäri on oikeasti hyödyllinen työkalu, sillä valmistajien ilmoittamien shimmien paksuudet voivat poiketa muutaman sadasosan ilmoitetusta paksuudesta molempiin suuntiin, mikä ei ainakaan helpota shimmitystä. Toisen valmistajan 0,3 mm shimmi voikin olla 0,34mm paksu ja toisen 0,2 saattaakin olla 0,17mm.

Lopuksi tarkastetaan miten moottori ja rataslaatikko istuvat rungossa. M4-sarjalaisissa alarungon ja pistoolikahvan yhteensopivuus saattaa yllättää, varsinkin jos osat eivät ole alkuperäisiä. Samalla voidaan myös testata miten kartioratas ja moottori pyörivät vapaana.

Kuva 8 Rataslaatikko on kiinni rungossa runkotapeilla, jotta se istuu oikealla paikallaan.

Kuva 8 Rataslaatikko on kiinni rungossa runkotapeilla, jotta se istuu oikealla paikallaan.

Helppo tapa tarkistaa, miten pistoolikahva istuu alarungossa on piirtää alarungon ja kahvan ääriviivat rataslaatikkoon terävällä tussilla. Jos vain toinen pistoolikahvan reunoista ottaa kiinni alarunkoon, saattaa se vääntää kahvaa ja moottoria vinoon. Useimmiten rataslaatikko ja pistoolikahva istuvat kuvan 11 tapaan, jolloin ongelma ei ole suuri, sillä alarunko ei väännä kahvaa outoon suuntaan. Jos sovitus ei ole tasainen, voi sen korjata hiomalla kahvan reunoja, jotta se istuu paremmin (Kuvat 12 ja 13). Huomaa kuitenkin, että kuvan 11 tapauksessa moottorin korkeussäätö voi muuttua!

3.2 Alennus- ja sektoriratas

Alennus- ja sektorirattaan kohdistus on työn helpompi vaihe. Tarkoitus on asettaa prikkoja niin, että rattaiden hampaat koskevat toisiaan mahdollisimman suurella pinta-alalla, kuitenkin niin, etteivät rattaat hinkkaa toisiaan tai muita rataslaatikon osia vasten.

Kuva 14 Alennus- ja kartioratas. Huomaa, miten rattaiden välillä on pieni rako, jotta ne eivät hinkkaa toisiaan vasten.

Kuva 14 Alennus- ja kartioratas. Huomaa, miten rattaiden välillä on pieni rako, jotta ne eivät hinkkaa toisiaan vasten.

Alennusrattaan vasemmalle puolelle asetetaan prikkoja niin, että se kohtaa kartiorattaan kuvan 14 kaltaisesti. Tämän jälkeen poistetaan ylimääräinen väljyys rattaasta asettamalla prikkoja sen oikealle puolelle. Ennen sektorirattaan asennusta, kannattaa vielä testata, että rattaat pyörivät nätisti, kun rataslaatikko on suljettu ruuveilla (Video 3).

Video 3 Alennus- ja kartiorattaan pyörittelyä

Sektorirattaan kohdistus ei juurikaan eroa alennusrattaasta, mutta huomioitavia seikkoja on enemmän (Kuvat 15-17).

Kun rattaat on kohdistettu, on hyvä tarkistaa työn jälki pyörittämällä rattaita käsin ja moottorin kanssa (Videot 4 ja 5). Muista kiinnittää rataslaatikko alarunkoon, jos pistoolikahva on M4-mallinen!

Video 4 Kohdistus ei ole kunnossa – Jokin rattaista liian kireällä tai rattaat hinkkaavat toisiaan vasten.

Video 5 Rattaiden kohdistus kunnossa, ne pääsevät pyörimään vapaasti.

Kannattaa myös tarkistaa, että sektoriratas ja mäntä kohtaavat koko leveydeltään (Kuva 18). Ei haittaa, vaikka sektorin hampaat eivät ole keskellä männän hampaita, kunhan ne koskettavat männän hampaita koko pinta-alaltaan. Vääntörattaiden (Torque-up, välityssuhde yleensä yli 20:1) ja puolihammastetun männän kanssa tähänkin täytyy kiinnittää huomiota.

Kuva 18 sektorin ja männän hampaiden kohtaaminen.

Kuva 18 Sektorirattaan ja männän hampaiden kohtaaminen.

Kun rattaat pyörivät nätisti ja kohdistus näyttää olevan kunnossa, ei muuta kuin loputkin palikat sisälle ja testaamaan!

4 Esimerkkejä

Tässä pari esimerkkiä miltä shimmitetyt rattaat voivat kuulostaa pelkällä moottorilla ja rattailla ja ammuttaessa.

Videot 6 ja 7 SHS:n rattaat kohdistettuna Cyman rataslaatikossa, Lonexin A1 moottorilla

Videot 8 ja 9 SHS:n rattaat kohdistettuna Lonexin rataslaatikossa, Tienlyn moottori.

 

PS Kannattaa myös lukaista artikkeli männän ja sektorirattaan kohtauskulman korjaamisesta.

PÄIVITYSLOKI

  • (22.2.2016) Lisätty ”4 Esimerkkejä”-kappale ja korjattu tekstin muotoilua
  • (22.8.2016) Lisätty 4. kappaleeseen kaksi videota (7 ja 9)

 

Rattaiden kohdistuksen, tuttavallisemmin shimmityksen tarkoituksena on kohdistaa sähkötoimisen airsoft-aseen rattaat…

Julkaissut Tradetech – airsoft-tietokanta 20. marraskuuta 2015

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail