Asennusohje

Rattaiden kohdistus (shimmitys)

Oikein kohdistetut rattaat pidentävät aseen käyttöikää huomattavasti.

Oikein kohdistetut rattaat pidentävät aseen käyttöikää huomattavasti.

1 Johdanto

Rattaiden kohdistuksen, tuttavallisemmin shimmityksen tarkoituksena on kohdistaa sähkötoimisen airsoft-aseen rattaat niin, että ne pääsevät pyörimään mahdollisimman vapaasti. Oikeanlainen kohdistus vähentää osien kulumista sekä kitkaa ja sitä kautta parantaa akun kestoa sekä tekee käyntiäänestä miellyttävämmän ja hiljaisemman. Huonosti kohdistetut rattaat tekevät käyntiäänestä kovemman ja vinkuvan, ja ne myös kuluttavat rattaiden hampaita enemmän. Tämä saattaa jopa rikkoa rattaat ja laakerit todella nopeasti. Kohdistuksen merkitys korostuu korkeilla tulinopeuksilla ja suurilla tehoilla.

Kohdistus tapahtuu asettamalla rattaiden ja laakerien väliin sopiva määrä prikkoja (aluslevyjä, tuttavallisemmin shimmejä). Ideana on poistaa turha väljyys, maksimoida hampaiden kosketuspinta-ala ja mahdollistaa rattaiden pyöriminen ilman ylimääräistä vastusta. Kohdistus on ensiarvoisen tärkeää tarkastaa ja korjata aina, kun rattaat tai jokin niihin vaikuttava tekijä, kuten laakerit tai moottori vaihdetaan. Myös vakioaseen, varsinkin kiinalaisten toimintaa voi parantaa kohdistamalla rattaat paremmin, sillä kyse on millin kymmenyksistä. Normaalisti tehdasvalmisteisten aseiden toleranssit vaihtelevat sen verran, ettei niiden kohdistus ole koskaan täydellinen.

Tässä ohjeessa käytetään esimerkkinä versio 2 rataslaatikkoa ja M4-sarjalaista, mutta ohjeen avulla minkä tahansa rataslaatikon rattaiden kohdistus onnistuu helposti!

2 Huomioitavaa ennen aloitusta

Rattaiden kohdistus vaatii käyttäjältään kärsivällisyyttä ja sorminäppäryyttä, sillä se vaatii sähköaseen rataslaatikon avaamisen. Onkin suositeltavaa, että käyttäjä tutustuu aseeseen ja sen osiin niin, että hän tietää mihin mikäkin osa kuuluu ennen työn aloittamista. Kun rataslaatikko on tuttu, työ sujuu suhteellisen vaivattomasti ja yksinkertaisesti, mutta varsinkin ensimmäisillä kerroilla on shimmitys huolellisesti tehtynä aikaa vievää.

Rattaiden kohdistus koskee kaikkia aseen rattaita, joita on normaalisti neljä:

  • Moottorin ratas (pinion gear)
  • Kartioratas (bevel gear)
  • Alennusratas (spur gear)
  • Sektoriratas (sector gear)

Rattaiden asentoon ja sijaintiin tärkeimmät vaikuttavat tekijät ovat rattaat itse, laakerit ja rataslaatikon kuoret. Lisäksi myös moottorin kehikko tai versio 2 rataslaatikkoa käyttävien aseiden pistoolikahva ovat vaikuttavia tekijöitä. Onkin syytä muistaa huomioida kaikki moottorin asentoon ja rattaisiin vaikuttavat tekijät , jotta kohdistus onnistuu mahdollisimman hyvin. Huomioimalla kaikki tekijät, on myös helpompi löytää vian lähde ja korjata se, jos sellainen ilmenee.

Myös prikkojen valintaan kannattaa kiinnittää huomiota! Esimerkiksi 8 mm kuulalaakereiden toimintaa voi parantaa huomattavasti käyttämällä ulkohalkaisijaltaan pieniä shimmejä, esimerkiksi G&G:ltä tai Lonexilta. Ne eivät ota laakerien ulkokehään kiinni, jolloin kitka vähenee! Yleensä riittää, että vain uloin prikka on halkaisijaltaan pienempi. Kiinteillä liukulaakereilla ja pienillä kuulalaakereilla tästä ei ole apua.

8mm kuulalaakerit, vasemmalla alhaalla iso prikka, joka ottaa kiinni laakerin ulkokehään. Oikealla  pieni prikka, joka koskee vain laakerin ulkokehään.

Kuva 1 8mm kuulalaakerit, vasemmalla alhaalla iso prikka, joka ottaa kiinni laakerin ulkokehään. Oikealla pieni prikka, joka koskee vain laakerin sisäkehään.

Shimmityksen lisäksi kannattaa harkita myös rataslaatikon uudelleenrasvausta. Rattaiden kohdistus hoituu näppärämmin puhtaiden rattaiden kanssa ja suurin osa rataslaatikon sisäosista on kuitenkin otettava pois tieltä kohdistusta varten!

Prikat ja rasvat Tradesoftin verkkokaupassa.

PSST! Jos sinulla on versio 2 rataslaatikko, kannattaa harkita myös rataslaatikon etupään vahvistusta vahvistusviilauksilla!

3 Rattaiden kohdistus

Kun rataslaatikko on auki ja ylimääräiset rasvat ja osat on poistettu, voidaan shimmitys aloittaa. Helpoin ja tällä hetkellä suosituin tapa on aloittaa rattaiden kohdistus kartio- ja moottorin rattaasta. Se on samalla työn hankalin osuus. Tätä tapaa kutsutaan ”shimmitys bevelin kautta” tai ”bevel gear method” -nimillä.

MoottoriJaBeveli

Kuva 2 Moottorin ja kartiorattaan kohtaus

 

 

3.1 Kartioratas ja moottorin ratas

Tässä vaiheessa tarkoitus on säätää kartiorattaan ja moottorin rattaan asennot niin, että niiden hampaat kohtaavat oikeassa kulmassa, eivätkä ne aiheuta ylimääräistä kitkaa.Tämä on shimmityksen hankalin ja tärkein vaihe. Huono kohdistus kartio- ja moottorin rattaan välillä kuluttaa helposti rattaat käyttökelvottomiksi ja aiheuttaa huomattavaa vinkunaa. Moottorin ja kartiorattaan säätöä voi olla vaikea hahmottaa varsinkin MP5- ja G3-sarjalaisissa, joissa pistoolikahva on osa alarunkoa. Näissä aseissa voidaan käyttää perinteistä M4-pistoolikahvaa rattaiden kohdistusta varten, sillä periaatteessa moottorin kulman kartiorattaan akselin suhteen pitäisi pysyä samana.

Ensimmäiseksi asetetaan kartiorattaan oikealle puolelle prikkoja niin, että se pääsee pyörimään vapaasti, eikä hinkkaa rataslaatikkoa vasten. (Video 1) Useimmiten  0,10 mm prikka riittää.

Video 1 Esimerkki, miten kartioratas pyörii vapaasti kuulalaakerin päällä.

Tämän jälkeen asennetaan pistoolikahva tai moottorikehikko rataslaatikon oikeaan puoleen ja säädetään moottorin korkeus oikeaksi. Kuvassa 2 näkyy, miltä moottorin korkeussäädön pitäisi näyttää.

Kun moottorin korkeus on kunnossa, säädetään kartiorattaan korkeus. Kartiorattaan oikealle puolelle asetetaan prikkoja niin, että sen hampaat kohtaavat mahdollisimman hyvin moottorin rattaan kanssa. Liian korkealle säädettynä hampaan laki ottaa kiinni toisen rattaan uraan ja/tai moottorin ratas painaa kartioratasta väärään asentoon. Molemmissa tapauksissa rattaistoon aiheutuu ylimääräistä kitkaa, joka ilmenee tulinopeuden hidastumisena ja virrankulutuksen lisääntymisenä. Myös käyntiääni kuulostaa vinkuvalta.

Tämän jälkeen asetetaan kartiorattaan vasemmalle puolelle prikkoja niin, ettei ratas pääse heilumaan edestakaisin laakereiden välissä. Turha väljyys joko vähentää hampaiden kosketuspinta-alaa tai päästää rattaat hinkkaamaan toisiaan vasten.

Video 2 Ei-toivottua väljyyttä alennusrattaassa

Sopiva määrä prikkoja voidaan arvioida silmämääräisesti tai sormituntumalla sulkemalla rataslaatikon kuoret. Rataslaatikon kuoret täytyy kiristää kiinni muutamalla ruuvilla, jotta nähdään, pyöriikö ratas oikein, onko siinä väljyyttä, vai onko prikkoja liikaa. Jos kuoria puristetaan yhteen vain sormilla, on vaikea nähdä todellista tilannetta – optimaalinen kohdistus vaikeutuu.

Tarkkaa shimmitystä varten ja työtä nopeuttaakseen, prikkoja voi myös vertailla työntömitalla tai mikrometriruuvilla (Kuvat 6 ja 7). Digitönäri on oikeasti hyödyllinen työkalu, sillä valmistajien ilmoittamien shimmien paksuudet voivat poiketa muutaman sadasosan ilmoitetusta paksuudesta molempiin suuntiin, mikä ei ainakaan helpota shimmitystä. Toisen valmistajan 0,3 mm shimmi voikin olla 0,34mm paksu ja toisen 0,2 saattaakin olla 0,17mm.

Lopuksi tarkastetaan miten moottori ja rataslaatikko istuvat rungossa. M4-sarjalaisissa alarungon ja pistoolikahvan yhteensopivuus saattaa yllättää, varsinkin jos osat eivät ole alkuperäisiä. Samalla voidaan myös testata miten kartioratas ja moottori pyörivät vapaana.

Kuva 8 Rataslaatikko on kiinni rungossa runkotapeilla, jotta se istuu oikealla paikallaan.

Kuva 8 Rataslaatikko on kiinni rungossa runkotapeilla, jotta se istuu oikealla paikallaan.

Helppo tapa tarkistaa, miten pistoolikahva istuu alarungossa on piirtää alarungon ja kahvan ääriviivat rataslaatikkoon terävällä tussilla. Jos vain toinen pistoolikahvan reunoista ottaa kiinni alarunkoon, saattaa se vääntää kahvaa ja moottoria vinoon. Useimmiten rataslaatikko ja pistoolikahva istuvat kuvan 11 tapaan, jolloin ongelma ei ole suuri, sillä alarunko ei väännä kahvaa outoon suuntaan. Jos sovitus ei ole tasainen, voi sen korjata hiomalla kahvan reunoja, jotta se istuu paremmin (Kuvat 12 ja 13). Huomaa kuitenkin, että kuvan 11 tapauksessa moottorin korkeussäätö voi muuttua!

3.2 Alennus- ja sektoriratas

Alennus- ja sektorirattaan kohdistus on työn helpompi vaihe. Tarkoitus on asettaa prikkoja niin, että rattaiden hampaat koskevat toisiaan mahdollisimman suurella pinta-alalla, kuitenkin niin, etteivät rattaat hinkkaa toisiaan tai muita rataslaatikon osia vasten.

Kuva 14 Alennus- ja kartioratas. Huomaa, miten rattaiden välillä on pieni rako, jotta ne eivät hinkkaa toisiaan vasten.

Kuva 14 Alennus- ja kartioratas. Huomaa, miten rattaiden välillä on pieni rako, jotta ne eivät hinkkaa toisiaan vasten.

Alennusrattaan vasemmalle puolelle asetetaan prikkoja niin, että se kohtaa kartiorattaan kuvan 14 kaltaisesti. Tämän jälkeen poistetaan ylimääräinen väljyys rattaasta asettamalla prikkoja sen oikealle puolelle. Ennen sektorirattaan asennusta, kannattaa vielä testata, että rattaat pyörivät nätisti, kun rataslaatikko on suljettu ruuveilla (Video 3).

Video 3 Alennus- ja kartiorattaan pyörittelyä

Sektorirattaan kohdistus ei juurikaan eroa alennusrattaasta, mutta huomioitavia seikkoja on enemmän (Kuvat 15-17).

Kun rattaat on kohdistettu, on hyvä tarkistaa työn jälki pyörittämällä rattaita käsin ja moottorin kanssa (Videot 4 ja 5). Muista kiinnittää rataslaatikko alarunkoon, jos pistoolikahva on M4-mallinen!

Video 4 Kohdistus ei ole kunnossa – Jokin rattaista liian kireällä tai rattaat hinkkaavat toisiaan vasten.

Video 5 Rattaiden kohdistus kunnossa, ne pääsevät pyörimään vapaasti.

Kannattaa myös tarkistaa, että sektoriratas ja mäntä kohtaavat koko leveydeltään (Kuva 18). Ei haittaa, vaikka sektorin hampaat eivät ole keskellä männän hampaita, kunhan ne koskettavat männän hampaita koko pinta-alaltaan. Vääntörattaiden (Torque-up, välityssuhde yleensä yli 20:1) ja puolihammastetun männän kanssa tähänkin täytyy kiinnittää huomiota.

Kuva 18 sektorin ja männän hampaiden kohtaaminen.

Kuva 18 Sektorirattaan ja männän hampaiden kohtaaminen.

Kun rattaat pyörivät nätisti ja kohdistus näyttää olevan kunnossa, ei muuta kuin loputkin palikat sisälle ja testaamaan!

4 Esimerkkejä

Tässä pari esimerkkiä miltä shimmitetyt rattaat voivat kuulostaa pelkällä moottorilla ja rattailla ja ammuttaessa.

Videot 6 ja 7 SHS:n rattaat kohdistettuna Cyman rataslaatikossa, Lonexin A1 moottorilla

Videot 8 ja 9 SHS:n rattaat kohdistettuna Lonexin rataslaatikossa, Tienlyn moottori.

 

PS Kannattaa myös lukaista artikkeli männän ja sektorirattaan kohtauskulman korjaamisesta.

PÄIVITYSLOKI

  • (22.2.2016) Lisätty ”4 Esimerkkejä”-kappale ja korjattu tekstin muotoilua
  • (22.8.2016) Lisätty 4. kappaleeseen kaksi videota (7 ja 9)

 

Rattaiden kohdistuksen, tuttavallisemmin shimmityksen tarkoituksena on kohdistaa sähkötoimisen airsoft-aseen rattaat…

Julkaissut Tradetech – airsoft-tietokanta 20. marraskuuta 2015

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

PicoSSR3-MOSFETin asennus versio 2 rataslaatikon sisälle

 

1 Johdanto

MOSFETin asentaminen aseeseen on helppo työ henkilölle, jolla on pienikin kokemus kolvaamisesta ja rataslaatikon avaamisesta. Homma saattaa kuitenkin mennä hankalaksi, jos aseen akkutila on liian pieni akulle ja fetille, kuten MP5:n tai taakse johdotetun M4-sarjalaisen tapauksessa. GATE:n PicoSSR:t ovat jo niin pieniä, että sellainen on mahdollista asentaa versio 2 rataslaatikon sisälle ja taakse johdotetun aseen tapauksessa ilman uudelleenjohdotusta! Tämä ohje toimii apuna kaikille taakse johdotetuille aseille. Tällöin fetti vain liitetään eri kohtaan negatiivista johtoa ja signaalijohto jätetään pidemmäksi.

 

2 Asennus

Asennusta varten tarvitset tavanomaiset työkalut rataslaatikon avaamista ja johtojen juottamista varten, sekä PicoSSR3-fetin mukana tulevan signaalijohdon ja kutistesukat.

Kun rataslaatikko on auki ja koneiston ylimääräiset osat, rattaisto ja yläkerta ovat pois tieltä, voidaan arvioida kohta negatiivisesta johdosta, johon fetti juotetaan kiinni. Huomaa kuitenkin, että joidenkin valmistajien (useat kiinalaiset) rataslaatikoiden takaosaan on lisätty materiaalia, jolloin fetti ei mahdu sinne.

Tämän jälkeen voidaankin siirtyä juottamaan fettiä kiinni johtoihin. Johtojen kuorinta on helppo tehdä siihen tarkoitetulla työkalulla, mutta varovaisesti tehtynä se onnistuu myös mattoveitsellä ilman, että johtimen säikeitä katkeaa. Juottamiseen löytyy hyviä ohjeita netistä ja niihin kannattaakin tutustua, jos kolvaaminen ei ole tuttua. Johtojen juottaminen fetin pintoihin hoituu helposti sulattamalla tinaa ensin johdon päähän sekä fetin pintaan ja vasta tämän jälkeen juottamalla ne yhteen. Tässä kohtaa hauenleuoilla varustettu juotosteline on oiva työkalu pitämään johdot ja fetti paikallaan juottamisen aikana. Ensimmäisenä juotetaan moottorilta tuleva negatiivinen johto ja signaalijohdon toinen pää. Signaalijohtoa ei vielä tässä vaiheessa kannata lyhentää.

Nämä voidaan suoraan peittää kutistesukalla. Huomaa kuitenkin, että se ei saa olla liian pitkä, jotta fetti mahtuu laatikon sisälle.

Negatiivinen johto akulta fettiin täytyy taivuttaa ja juottaa ”väärään” suuntaan, jotta se ja piiri asettuvat oikein laatikossa.

Kun johdot fettiin on juotettu, voidaan siirtyä liipaisinkoneiston puolelle. Kutistesukka lisätään fettiin myöhemmässä vaiheessa.

Kuva 9 Vielä kolvaamaton liipaisinkoneisto ja signaalijohto

Kuva 9 Vielä kolvaamaton liipaisinkoneisto ja signaalijohto

Juotetaan ensin positiiviset johdot samaan kytkinpintaan. Sillä kumpaan kytkinpintaan johdot juotetaan, ei ole väliä, koska kytkin on mekaaninen ja virta voi kulkea molempiin suuntiin, toisin kuin esimerkiksi MOSFETin läpi. Tämän aseen tapauksessa on näppärä lyhentää pidempää johtoa ja juottaa se kuvassa alempaan kytkinpintaan.

Kuva 10 Pidempi positiivinen johto on juotettu irti ja siitä on katkaistu pieni pätkä

Kuva 10 Pidempi positiivinen johto on juotettu irti ja siitä on katkaistu pieni pätkä

Periaatteessa positiivisten johtojen ei tarvitse kohdata liipaisinkoneiston kytkinpinnoilla, vain pieni signaalijohto riittää. Tässä tapauksessa on kuitenkin helpompi käyttää aseen vakiojohtoja, sillä se säästää aikaa ja vaivaa. Uudelleenjohdotuksen yhteydessä asia saattaa olla toisin.

Yhteen juotetut positiiviset johdot

Kuva 11 Yhteen juotetut positiiviset johdot

Kun positiiviset johdot on juotettu, voidaan signaalijohto katkaista sopivan mittaiseksi ja juottaa kiinni vapaaseen kontaktipintaan. Suosittelen suojaamaan kontaktipinnan kutistesukalla. Se hoituu helpoiten taivuttamalla kontaktipintaa hieman ulospäin ja ujuttamalla sukka kokonaan sen ympärille. 3 tai 4mm kutistesukka pitäisi olla sopivaa tähän tarkoitukseen. Sopiva kutistesukka pitäisi löytyä mm. Clas Ohlsonilta, Motonetistä tai Biltemasta.

Kun signaalijohto on juotettu, ollaan enää viimeistelyä vailla. Nyt pitäisi näyttää tältä.

Kuva 14

Kuva 14 Juotokset valmiina

Kuva 15 Vaihtoehtoinen tapa vetää signaalijohto fetiltä eteenpäin

Kuva 15 Vaihtoehtoinen tapa vetää signaalijohto fetiltä eteenpäin

 

Seuraavaksi lisätään kutistesukka fetin toiseen päähän. Sukan voi antaa tulla hieman yli piirilevyn ja se kannattaakin puristaa kiinni pihdeillä.

Kuva 16

Kuva 16

Sitten tarkistetaankin että johdot ja fetti istuvat nätisti laatikossa eivätkä ole tiellä.

Varsinkin laatikon alaosaan kannattaa kiinnittää huomiota, sillä moottorin ratas saattaa repiä huonosti asennetut johdot auki ja aiheuttaa oikosulun. Ohuiden johtojen kanssa ei pitäisi olla suurta ongelmaa mutta esimerkiksi paksut silikonijohdot saattavat olla hankalia. Johdot voi myös liimata pikaliimalla laatikon alaosaan kiinni, mutta myöhemmin niiden irrottaminen saattaa vahingoittaa eristettä.

Fetti taasen kannattaa liimata kiinni rataslaatikkoon esimerkiksi pienellä tipalla pikaliimaa. Näin fetti pysyy varmasti pois tieltä eikä vahingoitu. Muista ensin puhdistaa liimattava pinta rasvasta.

Kuva 19

Kuva 20

Näin PicoSSR3 on asennettu onnistuneesti rataslaatikon sisälle. Ei muuta kuin testaamaan!

Kuva 21

Kuva 21

MOSFET-piireistä voit lukea tarkemmin Tradetechin artikkelistamme!

PicoSSR3 Tradesoftin verkkokaupassa

 

MOSFETin asentaminen aseeseen on helppo työ henkilölle, jolla on pienikin kokemus kolvaamisesta ja rataslaatikon…

Julkaissut Tradetech – airsoft-tietokanta 20. marraskuuta 2015

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kohtauskulman säätäminen (AOE) ja sorbothanen asennus

Oikeaoppinen kohtauskulma säästää koneistoasi ennenaikaiselta kulumalta.

Oikeaoppinen kohtauskulma säästää koneistoasi ennenaikaiselta kulumalta.

 

1 Johdanto

Kohtauskulman säätämisellä, tuttavallisemmin AOE:lla (Angle Of Engagement), tarkoitetaan rataslaatikon viimeisen rattaan eli sektorirattaan (sector gear) ja männän hampaiden tarkempaa kohdistamista. Vakioaseet ovat jopa surullisenkuuluisia huonosti säädetystä kohtauskulmasta, mikä saattaa usein johtaa männän ennenaikaiseen kulumiseen tai jopa hajoamiseen. Kohtauskulman säätämisellä on tarkoitus lisätä männän ja sektorirattaan ensimmäisten hampaiden kontaktipintaa sekä samalla asettaa nk. tulo-/kohtauskulma mahdollisimman hyväksi (tästä nimi kohtauskulma). Kohtauskulman säätäminen ei siis ole pakollista, mutta erittäin suositeltavaa. Ethän kuitenkaan ryhdy purkamaan ja muokkaamaan asettasi, mikäli olet epävarma toimenpiteistä tai sinulla ei ole aikaisempaa kokemusta airsoft-aseiden virityksestä. Alla kuva säätämättömästä vakio kohtauskulmasta sekä vertailun vuoksi toistaiseksi muokkaamaton mäntä ja parempi AOE (oikealla).

 

 

2 Kohtauskulman säätäminen

Kuten yllä olevista kuvista voi todeta on kohtauskulmien välillä merkittävä ero. Vasemmanpuoleisessa kuvassa nähdään kuinka heikosti sektorirattaan ja männän ensimmäiset hampaat koskettavat toisiaan männän virityshetkellä – vain männän hampaan kulma koskee sektorirattaan hammasta ja kohtauskulma on siksi huono. Huomattavasti parempi kontakti ja kohtauskulma on esitetty oikeanpuoleisessa kuvassa. Lisäksi tarkkasilmäisempi huomaa, että männän toisen hampaan kärki on sektorirattaan tiellä eikä ratas siten pääse pyörimään vapaasti. Hampaiden kosketusongelmaa ja männän muokkausta on käsitelty tarkemmin luvussa 2.3. Saavuttaaksesi maksimaalisen eliniän männälle on rataslaatikossa tehtävä seuraavia muokkauksia: Kohtauskulman säätäminen (2 vaihtoehtoa): 1) Sorbothanen asennus (sylinterinpään muokkaus) TAI 2) Aluslevyjen (prikkojen) asentaminen männänpään ja männän väliin – Sorbothanella tai aluslevyillä saavutetaan paras mahdollinen kontakti männän ja sektorittaan ensimmäisten hampaiden välillä. – Hampaiden puhtaan kontaktin ansiosta voimansiirto on tehokkain mahdollinen ja männän elinikä maksimoidaan. Sorbothanen asennus on huomattavasti aluslevyjä suositumpi toimenpide, sillä se toimii iskua ja toisinaan myös ääntä vaimentavana pehmusteena. Iskunvaimennus pidentää erityisesti rataslaatikon kuorien elinikää ja on todella hyödyllinen ominaisuus varsinkin versio 2 rataslaatikoissa. Sektorirattaan vapaa pyöriminen (1 vaihtoehto): Männän ensimmäisten hampaiden muokkaus (hionta) – Sektoriratas pääsee pyörimään mahdollisimman esteettömästi eivätkä rattaan hampaat raavi männän hampaita rikki. – Kaikki rattaan liike-energia saadaan kohdennettua männän ja sektorirattaan ensimmäisten hampaiden kohtaamiseen.  

2.1 Sorbothanen asennus (sylinterinpään muokkaus)

Sylinterinpään pehmusteeseen liimattu 3,18 mm sorbothanen palanen.

Sylinterinpään pehmusteeseen liimattu 3,18 mm sorbothanen palanen.

Sorbothanen asennus on ylivoimaisesti yleisin tapa korjata kohtauskulma. ”Sorbo” ratkaisee usein vakioaseissa tavattavan huonon kohtauskulman, vaikka optimaalinen tilanne saattaa vaatia myös männän hampaiden muokkausta (lue lisää muokkaamisesta). Sorbo liimataan sylinterinpäähän joko vanhan sylinterinpään “vaimennusmateriaalin” päälle tai suoraan metalliseen sylinterinpään runkoon. Suosittelen asentamiseen 70D Sorbothanea. 70D viittaa aineen kovuuteen ja se toimii varsin mainiosti airsoft-aseissa. Huom! Sähkötoimisiin aseisiin riittää usein 3,18 mm paksuinen sorbo-pala, mutta valitse lopullinen paksuus tapauskohtaisesti mittaamalla tai muuten tarkkaan arvioimalla. Sylinteri- ja rataslaatikkokokonaisuudet vaihtelevat niin valmistajien kuin asemallienkin mukaan, minkä vuoksi oikeanpaksuinen sorbo-pala tulisi valita huolella. Ota myös huomioon, että suoraan sylinterinpään metallirunkoon asennetun sorbo-palan tulee olla paksumpi kuin sylinterinpään oman vaimennusmateriaalin päälle asennetun. Muista myös suojata sorbo-pala männänpään iskuilta erillisellä suojapalalla, koska vaimennusmateriaali itsessään on suhteellisen altis kulumiselle. Suojapalaksi soveltuu mm. akkukennojen eristeenä käytetty kutistesukka. Älä unohda tarkistaa kohtauskulmaa suojapalan jälkeen, ettei mäntä ole työntynyt liian taakse paksun suojapalan vuoksi. Sorbothane on synteettistä uretaanipolymeeriä, jota käytetään vaimentamaan iskuja ja tärinää. Airsoft-aseessa se ehkäisee kohtauskulman korjaamisen lisäksi rataslaatikon halkeamista, joka on erityisen yleistä 2. version vahvistamattomilla laatikoilla. Valitettavasti suurin osa vakioaseista toimitetaan vahvistamattomilla laatikoilla, mutta tottuneemmalta tai muuten kiinnostuneelta virittäjältä vahvistusviilaukset hoituvat näppärästi sorbon asennuksen yhteydessä. Sorbo imee suuren osan männän iskuvoimasta itseensä, jolloin rataslaatikon vastaanottama energia on vakiotilannetta huomattavasti pienempi.  Lisäksi sorbo vaimentaa rataslaatikosta tulevaa ääntä, joten saat kaupan päälle hieman hiljaisemman pyssyn kiitokseksi nähdystä vaivasta.

Sorbothane-palan liimaus sylinterinpäähän

Sorbothane-palan liimaus sylinterinpäähän

Sorbothane-palan kiinnitys sylinterinpäähän onnistuu liimaamalla. Syanoakrylaattia sisältävät pikaliimat on todettu todella toimiviksi palan liimaamiseksi paikoilleen. Muistathan myös, että aseesta ja rataslaatikon osista riippumatta sylinterinpään (tai vanhan vaimennusmateriaalin pinta) tulisi puhdistaa ja valmistella esimerkiksi hiomalla niin, että liima ja siten sorbo-pala pysyvät varmasti kiinni männän iskeytyessä sylinterinpäätä vasten. Lisäksi sorboon ja suojapalaan on tehtävä mahdollisimman tarkkaan sylinterinpään alkuperäisen ilmatunnelin/suutinreiän kokoinen reikä samaan kohtaan sylinterinpään kanssa. Näin varmistat parhaan ilmankulun myös tulevalla kokoonpanolla. Nyrkkisääntönä vakiota isompi reikä on kuitenkin parempi, ja vaimentavan männänpään kanssa jopa vaadittavaa, jotta mäntä istuu oikein sylinterinpäätä vasten. (ks. kuva alla)

Sorboon voi tehdä myös normaalia suuremman reiän, jolloin sylinterinpäätä voidaan käyttää vaimentavan männänpään kanssa!

Sorbo-pala on  myös mahdollista asentaa esimerkiksi tarkkuuskiväärien sylinterinpäihin. Tällä voidaan saavuttaa niin ikään hieman vaimeampi ääni vakioaseeseen verrattuna, vaikka aseet eivät mekaniikkansa puolesta kohtauskulman korjausta vaadikaan. Tarkkuuskiväärien kanssa suosittelen paksumpia 4,76mm ja 6,35mm sorbo-paloja. Tiesitkö, että voit parantaa rataslaatikkosi kestävyyttä myös muilla keinoilla? Tsekkaa ohjeet etupään vahvistusviilausten tekoon.

2.2 Männänpään aluslevyjen asentaminen

Männänpään ja männän välissä nailonprikkoja

Aluslevyillä saadaan männän ensimmäisiä hampaita lähemmäksi jousenohjainta, jolloin sektorirattaan ja männän kohtauskulmaa voidaan selvästi parantaa. Aluslevyt ovat vaihtoehto sorbo-palalle, vaikka asennustapoja voi käyttää myös yhdessä. Kuvassa aluslevyiksi on valittu nailonista valmistetut prikat, jotta männän kokonaispaino ei kasvaisi liian suureksi. Otathan siis huomioon levyjen kevyen materiaalin, mikäli päätät korjata aseesi kohtauskulman tällä tavalla. Muista myös, että nailonprikkojen vuoksi tarvitset männänpäätä varten pidemmän kiinnitysruuvin, jotta männänpää istuu tiukasti paikoillaan. Lisäksi kannattaa valita tarpeeksi suuri prikkakoko, jotta aluslevyt pitävät männän metallihampaat paikoillaan. Suosittelen niin ruuvilukitetta kuin pikaliimaa tarvittaessa tapaturmien ehkäisemiseksi.

2.3 Männän ensimmäisten hampaiden muokkaus (hionta)

Kuten aiemmin tuli mainittua, on useimmiten myös tarpeellista muokata itse männän hampaita, jotta sektorirattaan ja männän hampaiden kontakti olisi mahdollisimman esteetön. Tämä edellyttää tavallisesti toisen ja kolmannen hampaan muokkaamista tai kokonaan poistamista. Männän ensimmäistä paksumpaa päätyhammasta ei tule muokata. Muokkaaminen onnistuu yksinkertaisesti käsiviilalla tai vielä helpommin esim. Dremelillä. Huom! Jotta kohtauskulma olisi varmasti oikein korjattu, voit tarkistaa tilanteen asentamalla rataslaatikon yläkerran ja rattaat paikalleen ja kokeilla pyörittää sektoriratasta jousen painaessa mäntää luonnolliseen etuasentoonsa. Kohtauskulma on kuitenkin mahdollista tarkistaa myös ilman jousta – ole tällöin tarkkana osien täsmällisen istuvuuden kanssa (sylinteri, sylinterinpää, mäntä ja sektoriratas)!

 

3 Lopuksi

Yksinkertaisimmillaan kohtauskulman säätäminen hoituu silmänräpäyksessä erityisesti, jos käsissä on laadukas rataslaatikko, jossa kohtauskulma on jo suhteellisen hyvällä mallilla. Asemallista ja merkistä riippumatta kohtauskulma kannattaa tarkistaa huolellisesti. Todenmukaisimman kuvan rataslaatikkosi tilasta saat asettamalla koko rataslaatikon yläkerran paikalleen ja kokeilemalla pyörittää sektoriratasta jousen puristuksissa olevaa mäntää vasten. Jos männän ja sektorirattaan ensimmäiset hampaat kohtaavat koko matkalta eivätkä männän muut hampaat hidasta/estä sektorirattaan pyörimisliikettä, kohtauskulmasi on kunnossa! Löydät tarvittavat asennustarvikkeet eli sorbothanen suojapaloineen Tradesoft-verkkokaupasta. Sorbo-palat toimitetaan valmiiksi ympyröiksi leikattuina, joten sinun tarvitsee ainoastaan tehdä pienempi reikä yleensä keskelle palaa, jotta ilma pääsee kulkemaan. Tämä onnistuu helposti esimerkiksi meistillä. Myös mäntiä on saatavilla valmiiksi muokattuina (vähintään toiseksi viimeinen hammas viilattu pois). Muuten männän muokkaus onnistuu helposti viilalla tai Dremelillä.

PÄIVITYSLOKI

  • (26.11.2015) Lisätty ”3 Lopuksi”-kappale ja korjattu tekstin muotoilua

 
 

Kohtauskulman säätämisellä, tuttavallisemmin AOE:lla (Angle Of Engagement), tarkoitetaan rataslaatikon viimeisen rattaan… Julkaissut Tradetech – airsoft-tietokanta 20. marraskuuta 2015

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail